Ontdek

uw sociaal innovatievermogen en overwin de crisis
0800/88250Schrijf u in
Deelnemende organisaties
Partena Ziekenfonds en PartnersSVKINGBIVVDBM BelgiumQ-ListFlanders SynergyVacatureCocom groupVokshaardGeers OffsetBelgacomSERV Stichting Innovatie & ArbeidBNP ParibasBW BouchoutAdebaICFVokaCreaxInnovatiecentrum Hemkes ConsultancyCentrum voor OndernemenUniversal CommunicationDe JaegerPeers2PeersUnizoKluwerDe Buck TravelPort of GhentIBBTErgoteamStad GentRelax Wellness CentrumLuminusX-straSEBECO INNOVATIEFDe Zwarte DoosRyhoveKrefimaAttentAssumaxPolarisation groupISSMy Kingdom For a HorseREFIBOAGXVeGHOESFInduverTeituVan RoeyUgentEurotuinAssumaxT-GroepBoerenbond,ThuishulpAscentoBerenschotAuxifina4InstancebaogroupOdthBelrom Furniture- FrentlifeSoficoDezign CrewVacatureOpen bedrijvendagInvertoInterpassAttentiaRace Productions - Ridley BikesInventisRyhoveSocrefos Tidi SolutionsBelfiusVOV Lerend netwerkJob & CoDosschemillsSERR Gent Rondom GentVlerick SchoolAtlantisMatexi GroupFlanders DCAVSAB MauriStadsbestuur LommelAZ Sint-BlasiusStaterSD WorxCommunicatielab

Terms of use

Disclaimer

Op de website van Werken 3.0 staan er links naar andere websites. Werken 3.0 is echter niet verantwoordelijk voor praktijken in verband met de privacy of voor de inhoud van die websites. We raden u dan ook aan zorgvuldig de informatie over de privacy te lezen van elke website die u bezoekt.

Gezien de snelle evolutie van informatie is Werken 3.0 niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten. Niettemin stelt Werken 3.0 alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.

Privacy

WET OP DE PRIVACY

Onze verbintenis betreffende de Wet op de privacy

Werken 3.0 verbindt zich ertoe de gegevens die u ons verschaft, veilig te bewaren en redelijke voorzorgen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik of wijzigingen. Agenten, leveranciers of partners van Werken 3.0 die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens in verband met het geven van diensten van Werken 3.0 zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden. Het is hen dus niet toegestaan om van deze informatie gebruik te maken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten die zij verlenen aan Werken 3.0.

Werken 3.0 respecteert de persoonlijke levenssfeer van elke respondent. De Wet op de privacy schetst welke gegevens door Werken 3.0 worden verzameld en hoe er gebruik van wordt gemaakt. Deze wet vertelt u ook hoe u de correctheid kunt verifiëren van de persoonlijke gegevens die aan Werken 3.0 online of telefonisch zijn doorgegeven en hoe u kunt verzoeken om persoonlijke gegevens te vernietigen of te updaten.

We hebben ons beleid over de bescherming van het privé-leven uitgewerkt aan de hand van de richtlijnen en de normen die gelden voor de industrie, en aan de hand van de lokale, nationale en internationale wetten en vereisten. Alle praktijken en methodes omtrent de persoonlijke levenssfeer die hierin worden beschreven, zijn enkel van toepassing in de mate dat ze door de van toepassing zijnde normen, wetten en vereisten zijn toegestaan.

Onze verplichtingen betreffende de Wet op de privacy

Als houder van geautomatiseerde verwerkingen moet Werken 3.0 een aantal verplichtingen naleven. Zo moeten wij in elk geval een inventaris opstellen van onze bewerkingen en antwoorden op uw informatievragen. Bovendien moeten veel verwerkingen worden aangegeven voor opname in het publiek register.

Informatieplicht

In principe is iedereen over wie Werken 3.0 persoonsgegevens verwerkt, daarvan op de hoogte. Wij lichten u in over de verwerking telkens als wij u om gegevens vragen. Als Werken 3.0 bijvoorbeeld een enquête afneemt, delen wij u mee wie wij zijn en waartoe de gegevens zullen worden verwerkt. We zullen er u ook op wijzen dat u recht heeft op inzage en aanpassing van de eigen persoonsgegevens. Als onze verwerking in het publieke register wordt opgenomen, dan delen wij u dat ook mee. Als wij de informatie niet bij u zelf halen, dan controleren wij of u bij de oorspronkelijke informatievergaring werd meegedeeld dat de informatie bij ons terecht zou komen. Zoniet, zullen wij u zelf op de hoogte brengen van onze verwerking. Wij hoeven u niet op de hoogte te brengen als wij alleen de strikte identificatiegegevens – naam en coördinaten – verwerken met wie wij maatschappelijke of professionele relaties onderhouden.

Als u er schriftelijk om vraagt, delen wij u mee of wij informatie over u hebben en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat. We zullen die inlichtingen verstrekken binnen 45 dagen na de ontvangst van uw verzoek. In ons antwoord zullen wij u ook informeren over het recht op gratis aanpassing. We zijn niet verplicht om binnen een periode van 12 maanden na de datum van uw eerste verzoek in te gaan op een tweede, gelijkaardig verzoek.

U mag ook gratis aanpassingen voorstellen. Onjuistheden in onze informatie zullen wij onmiddellijk verbeteren. Een mening of appreciatie kan u evenwel niet aanvechten, tenzij ze steunt op onjuiste informatie. U mag ons ook vragen om gegevens te verwijderen die niet relevant zijn voor het doel van onze verwerking of die te lang bewaard bleven. Binnen een maand na een gegrond onderzoek tot aanpassing, zullen wij u ook meedelen welke wijzigingen zijn aangebracht. We zullen dan ook iedereen op de hoogte brengen aan wie wij onjuiste informatie zouden hebben doorgespeeld.

 

Welke gegevens verzamelen we?

Werken 3.0’s eerste doel bij het verzamelen van persoonlijke gegevens die u geeft, is het geven van waardevolle, genietbare en op uw maat gesneden informatie. Eveneens zal dit ons helpen om nieuwe diensten te ontwikkelen die relevant zijn voor klanten zoals u. Persoonlijke gegevens helpen ons ook om u de diensten voor te stellen die hoogstwaarschijnlijk aan uw noden zullen beantwoorden, en om onze service te personaliseren, zodat onze contactnames aangenamer en efficiënter wordt.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u de website van Werken 3.0 bezoekt, verzamelen wij enkel persoonlijke gegevens over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres, als u daartoe uitdrukkelijke toestemming verleent.

Algemene en statistische gegevens

Werken 3.0 kan bepaalde algemene gegevens verzamelen en gebruik maken van cookies als u veel onze website bezoekt. Bijvoorbeeld, als u onze website bezoekt, zal onze webserver automatisch de informatie herkennen die niet persoonlijk is, inclusief maar niet beperkt tot datum en uur waarop u onze website bezoekt, de pagina’s die u bezoekt, de referrer of de website waar u vandaan komt, het type browser en het type systeem dat u gebruikt en de domeinnaam en –adres van uw internetprovider.

Noch onze cookies, noch onze netbakens, noch de informatie over het aanloggen op het net zorgen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Zij bevatten ook geen persoonlijke gegevens zoals uw naam of emailadres.

Enkel indien u die vrijwillig verschaft, kan het in sommige gevallen gebeuren dat wij ook informatie over u verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben, zoals algemene statistische informatie over leeftijd, geslacht, aantal gezinsleden, postnummer/code, voorkeur en interesses.

Hoe verzamelen wij persoonlijke informatie?

U bepaalt zelf over uw persoonlijke gegevens die u online of telefonisch verschaft.

  • Enquêtes, studies en profielgegevens: Werken 3.0 kan de respondenten bij gelegenheid vragen om studies en opiniepeilingen in te vullen over hun interesses en benodigdheden. Studies helpen ons om u betere diensten te leveren die tegemoet komen aan uw noden als respondent. De deelname is volledig vrijwillig.
  • Klantendienst en informatie over contacten: Indien u onze klantendienst of webmaster feedback geeft over uw ervaring met onze diensten of hen vragen stelt, zal u verzocht worden om persoonlijke informatie te geven zodat er voor opvolging kan worden gezorgd.
  • Informatie over tewerkstelling: Persoonlijke gegevens die u geeft in verband met inlichtingen over tewerkstelling worden enkel gebruikt voor tewerkstellingsdoeleinden en kunnen in de toekomst binnen Werken 3.0 worden bekeken. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de rekrutering binnen Werken 3.0.

Hoe wij uw gegevens gebruiken?
Persoonlijke gegevens die we van u online of telefonisch ontvangen, zullen worden gebruikt voor de marketingdoeleinden van Werken 3.0, tenzij dit anders door de wet is vastgelegd of in de gevallen waarop Werken 3.0 u heeft gewezen bij het inzamelen van de gegevens.

Persoonlijke gegevens

  • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te contacteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld antwoorden op uw commentaar of verzoek voor informatie. Wij kunnen u ook contacteren bij het behandelen van uw bestelling voor diensten die worden aangeboden op onze website. Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens aanvullen of samenbrengen met gegevens verkregen van derden voor dezelfde doeleinden.
  • Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze inspanningen op het vlak van marketing en promotiebijdragen te verbeteren, voor statistische analyses over het gebruik van de site en om de diensten van onze website aan de klant te kunnen aanpassen. Wij gaan ervan uit dat we hiermee onze website kunnen verbeteren en beter op maat kunnen maken om in te spelen op de noden van onze respondent. Werken 3.0 verzamelt de persoonlijke gegevens niet automatisch. De gegevens die niet persoonlijk zijn en die wel automatisch worden verzameld (bijvoorbeeld door cookies) kunnen we samenbrengen met de persoonlijke gegevens die u eerder verschafte.

Algemene en statistische gegevens

  • Werken 3.0 gebruikt de informatie die vrijkomt bij het aanloggen op het net (zoals uw webbrowser, bezochte pagina’s, etc.) om haar website te ontwerpen, populaire onderwerpen te identificeren of voor andere beheersdoeleinden. Werken 3.0  kan, indien nodig, gegevens die worden gebruikt voor het aanloggen op het net, aanwenden om de identiteit te helpen achterhalen van iemand die tracht onze website binnen te dringen of te beschadigen. Het is mogelijk dat we informatie meedelen aan de gerechtelijke instanties, als de mening is toegedaan dat we over bewijzen beschikken dat inbreuk werd gepleegd op de computerbeveiliging of op wetten die daarmee verband houden.

Beveiling van gegevens en verantwoordelijkheid

Werken 3.0 verbindt zich ertoe de gegevens die u ons verschaft, veilig te bewaren en redelijke voorzorgen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, verkeerd gebruik of wijzigingen. Agenten, leveranciers of partners van Werken 3.0 die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens in verband met het geven van diensten van Werken 3.0 zijn verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden. Het is hen dus niet toegestaan om van deze informatie gebruik te maken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de diensten die zijn verlenen aan Werken 3.0.

Cookies en netbakens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over u verzamelen. De verzameling van deze niet-persoonlijke gegevens gebeurt ofwel door de cookie technologie of met netbakens. Noch onze cookies, noch onze netbakens, noch de gegevens om te kunnen aanloggen op het net zorgen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens. Zij bevatten dus geen persoonlijke informatie zoals uw naam of emailadres.

Cookies

Als u onze website bekijkt, kunnen wij bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook “cookie” genoemd. Cookies helpen ons op vele manieren om uw bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Cookies maken het ons ook mogelijk een website op uw interesse en voorkeur af te stemmen. De meeste browsers kunnen een configuratie krijgen waardoor ze geen cookies aannemen of aangeven wanneer er een cookie wordt verstuurd.

Netbakens

Netbakens zijn instrumenten die op een site worden gebruikt om ons bijvoorbeeld te helpen bepalen of een pagina werd bekeken of niet en indien ze werd bekeken, hoeveel keer. Als u vraagt om informatie te zenden, kunnen wij netbakens gebruiken om te kijken hoeveel mails er daadwerkelijk zijn geopend.

Copyright

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken of logo’s op deze website van Werken 3.0 mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, tenzij Werken 3.0 hiervoor uitdrukkelijke toestemming verleent.

Klachten

Werken 3.0 verbindt zich ertoe om met u samen te werken voor het verkrijgen van een eerlijke en snelle oplossing van alle klachten of betwisting van de privacy. Voor meer informatie over de privacy kan u altijd een email te sturen.

Werken 3.0 zal met plezier antwoorden op uw vragen en commentaar.

Commissie voor de bescherming van persoonlijke levenssfeer

Verder kunt u voor klachten ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om toe te zien op de naleving van de wet, richtte de overheid immers de Commissie op voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Die commissie beheert ook het publiek register, adviseert de regering en behandelt klachten.

Als u bijvoorbeeld geen vrede neemt met ons antwoord op een verzoek tot kennisgeving of aanpassing, kan u een beroep doen op die commissie. Die streeft ernaar geschillen op te lossen met een minnelijke schikking. Als de betrokkenen niet instemmen met de voorgestelde minnelijke schikking, geeft de commissie een advies over de gegrondheid van de klacht. Ten slotte kan de commissie een vastgesteld misdrijf melden aan het parket of een vordering instellen bij de rechtbank van eerste aanleg. U kunt ook op elk moment zelf kiezen voor een gerechtelijke procedure.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Postbus 3 Brussel 37
1000 Brussel