Ontdek

uw sociaal innovatievermogen en overwin de crisis
0800/88250Schrijf u in
Deelnemende organisaties
Hemkes ConsultancyAscentoICFInterpassAuxifinaLuminusUniversal CommunicationBelrom Furniture- FrentlifeAB MauriRace Productions - Ridley BikesBIVVSERV Stichting Innovatie & ArbeidAdebaSoficoVokaPeers2PeersAttentiaAVSTeituSEBECO INNOVATIEFDe Zwarte DoosInnovatiecentrumAZ Sint-BlasiusUgentSERR Gent Rondom GentAttentESFSD WorxAtlantisBerenschotBelgacomUnizoSocrefosCentrum voor OndernemenbaogroupPort of GhentInduverX-straBW BouchoutStaterVan RoeyT-GroepCocom groupErgoteamINGFlanders DCCommunicatielabAssumaxDezign CrewVokshaardMatexi GroupBNP ParibasDBM BelgiumVeGHOInventisDosschemillsVacatureEurotuinInvertoMy Kingdom For a HorseVlerick SchoolStadsbestuur Lommel4InstanceBoerenbond,ThuishulpKluwerPolarisation groupDe JaegerOpen bedrijvendagBelfiusRyhoveAGX Tidi SolutionsRyhoveREFIBOStad GentVOV Lerend netwerkFlanders SynergySVKDe Buck TravelPartena Ziekenfonds en PartnersGeers OffsetIBBTOdthJob & CoVacatureCreaxISSKrefimaAssumaxQ-ListRelax Wellness Centrum

Competentiematrix

In een competentiematrix wordt het verband tussen competenties en kerntaken weergegeven. In de cellen van de matrix wordt per competentie het gedrag beschreven, dat vereist wordt bij het uitvoeren van de kerntaken.
Voor elke functie moet binnen de functiebeschrijving een competentieprofiel gedefinieerd worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie competentieprofielen:

  1. Waardegebonden competenties;
  2. Functiegebonden competenties;
  3. Technische competenties

a. Waardegebonden competenties
Waarden zijn idealen die voor de organisatie belangrijk zijn. Het zijn zaken die n een samenleving of groep nastrevenswaardig zijn. Om er zeker van te zijn dat elke kenniswerker in uw organisatie de waarden beleeft, moet u ze vertalen in waardegebonden competenties. Dit zijn competenties die moeten nagestreefd worden door elke medewerker in zijn functie.

b. Functiegebonden competenties
Bij functiegebonden competentie wordt een onderscheid gemaakt tussen vier clusters die tevens de resultaatsgebieden voorstellen:

  • Time/ Productivity Management: organiseren en structureren van het werk, van organisatie- tot uitvoerend niveau met het oog op een optimaal verloop
  • Information Management: verwerken van informatie, feiten, kennis en ideeën met het oog op het ontwikkelen van nieuwe informatie en kennisdeling
  • Competence Management: mensen managen en leiden binnen de organisatie
  • Performance Management: het managen van de eigen prestaties en groei

Voor elk van deze vier clusters worden de cruciale competenties geselecteerd, die worden aangevuld met gedragsindicatoren op niveau van de functie. Het model vertrekt vanuit een onderlinge samenhang tussen de managementgebieden. Ze beïnvloeden elkaar en geven een hiërarchie aan van proces- en resultaatsvoorwaarden. De competenties die in de competentiehandleiding worden opgesomd zijn toonaangevend voor alle functies binnen uw organisatie. Bij elk van de competenties wordt het WAT en het HOE besproken.

c. Technische competenties
Technische competenties verwijzen naar de technische kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een bepaalde functie goed uit te voeren. Deze competenties zijn specifiek voor elke functie en worden enkel op dat niveau gedefinieerd en opgenomen in de specifieke functiebeschrijving.

Voor de verschillende functies binnen uw organisatie kiest u uit het basismodel een set van competentie die een functie omschrijven. Deze selectie van competenties per functie in relatie met de optimale tijdsverdeling over de resultaatsgebieden is grafisch voor te stellen aan de hand van een competentiematrix. Hierna volgt een oplijsting van alle competenties per functie en per resultaatsgebied aangevuld met een onderbouwing van de functie met gedragsindicatoren. Vervolgens worden de taken gedetailleerd in kaart gebracht.

Wilt u meer informatie over hoe je een competentiematrix opstelt? Wilt u de competentiehandleiding aanvragen om zelf aan de slag te kunnen? Neem dan zeker contact met ons op.